Een bemoedigend woord

0
68
Een woord, in de juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen. Koning Salomo

Door Leo Habets

Ik vloog van Orlando naar Detroit. Naast mij zat een bejaard echtpaar. De man was kaal; zijn buik hing op zijn knieën. De vrouw had roodbruin haar. Aan de wortels was het grijs. Wenkbrauwen had ze niet. Met een potlood waren zwarte strepen getrokken waar eens de haartjes hadden gezeten.

De Amerikaanse cultuur is extravert. Autochtonen beginnen gemakkelijk een praatje met wildvreemden. Dat komt op ons soms oppervlakkig over, maar het heeft ook wel iets. Strak voor je uit kijken zonder een woord te zeggen tegen jouw buurman is ook niet alles.

Mijn buurman nam het initiatief. Of het eten mij niet smaakte, omdat ik na een paar happen de vork al weer neerlegde.
“Nee, dat is het niet. Ik heb vandaag nog een vlucht. Ik kan nog genoeg eten”.
Belangstellend boog hij zich naar mij toe. “Waar reist u dan naar toe?”
“Amsterdam”.
Zijn ogen lichtten op: “I have been to Holland. I was there during the war”.
Niets kon hem meer tegen houden zijn verhaal te vertellen.

Hij was als parachutist boven Arnhem gedropt. Toen ze weerloos in de lucht hingen hadden de Nazi’s op hen geschoten. Zijn vriend werd in de buik getroffen. Eenmaal op de grond had hij zijn kameraad gezocht. Met een enorm gat in zijn buik was hij in zijn armen gestorven. “Ik zie hem nog bijna iedere dag voor mij. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt”.

Getroffen door zijn verhaal legde ik spontaan mijn hand op zijn arm. “Heel hartelijk dank voor wat u voor mijn land hebt gedaan. Mede door uw inzet zijn wij nu vrij”.
Het was alsof zijn wereld bleef stil staan. Hij keek mij met grote ogen aan. Toen begon die oude, kale man te huilen als een klein kind. Zijn dikke buik schudde heen en weer. De vrouw sloeg haar arm om hem heen. Haast verontschuldigend zei ze tegen mij: “Dat heeft nog nooit iemand tegen mijn man gezegd”.

Wat een geweldige invloed kunnen een paar welgemeende woorden van bemoediging hebben op een mensenleven. Waardering wil eigenlijk zeggen: iemand met waarde eren.
Misschien wilt u er deze week eens op letten om welgemeende waardering en bemoediging te uiten. Zo kunt u gouden appelen uitdelen.

======================================================================
Een woord, in de juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.
Koning Salomo