Een gesprek leiden door vragen te stellen

0
56
Eens werd ik tijdens een diner naast de ambassadeur van Botswana geplaatst.
Onmiddellijk vroeg ik mij af: Wat weet ik van Botswana?
Het antwoord was: ‘Niets’.

Door Leo Habets

Paniek maakte zich meester totdat ik intuïtief het juiste deed. Ik begon vragen te stellen: Hoe is het om ambassadeur van Botswana te zijn? Wat ziet u als de grootste uitdagingen voor uw land? Hoe ziet u de toekomst? Wat volgde was een levendig gesprek. Op het einde van de avond wist ik veel over Botswana en de ambassadeur was blij omdat hij zijn verhaal had kunnen doen.

U kunt haast ieder gesprek openen, gaande houden en leiden door vragen te stellen. Zes redenen waarom het stellen van vragen zó verstandig en zó belangrijk is.

1. Om een gesprek te openen
U kunt altijd en met iedereen een gesprek beginnen door vragen te stellen. Hoe was uw reis? Was het druk op de weg? Welke auto hebt u? Als het u vervolgens lukt een onderwerp te vinden dat de ander interesseert ‘loopt’ het gesprek haast vanzelf.

2. Om informatie te krijgen
In de Bijbel staat: Gij hebt niets, omdat gij niet bidt (vraagt). Een variant op dit vers zou kunnen zijn: Je weet niet, omdat je niet vraagt. Door vragen te stellen kunnen wij informatie verzamelen.

3. Om het denken te stimuleren
Door vragen te stellen kan het denken en de creativiteit in nieuwe richtingen geleid en gestimuleerd worden: Wie ziet nog een andere oplossing?

4. Om te ontdekken wat de ander denkt
Logisch, maar waar. Hoe beter wij een ander kunnen begrijpen en doorgronden hoe beter wij samen kunnen leven, werken en handelen.

5. Om het gesprek te leiden
U kunt een gesprek sturen door vragen te stellen. Als u van een bepaald onderwerp wilt afleiden, of als u het gesprek in een richting wilt buigen die voor u belangrijk is, kunt u dat heel goed doen door vragen te stellen.

6. Om de ander te eren
Mensen worden graag naar hun mening gevraagd. U eert mensen door hen te vragen wat zij ‘ervan vinden’. En mensen die geëerd worden zijn gemakkelijkere gesprekspartners.

=============================================================
Het is beter vragen te stellen dan antwoorden te weten.
James Thurber