Maken christenen wetenschap belachelijk?

0
68
“Veel christenen maken zichzelf en het geloof belachelijk door slechte wetenschap te bedrijven,” zegt Heino Falcke. Sinds hij in 2011 de prestigieuze Spinoza-prijs kreeg uitgereikt voor zijn onderzoek naar zwarte gaten en kosmische deeltjes, is zijn ster rijzende. EO Visie sprak met hem. Lees hier een aantal van zijn uitspraken.

“Ik begrijp dat veel mensen geloof en wetenschap gescheiden willen houden, maar het klopt niet: óf er is één wereld, óf een van beide werelden bestaat niet. Mijn visie is: God heeft de natuurwetten geschapen. Dus als iets volgens de natuurwetten verloopt, is dat een gevolg van de betrouwbaarheid van de Schepper die een zekere orde heeft ingesteld.”

“Je kunt alles wat je in je leven meemaakt verklaren met God én zonder God. Uiteindelijk moet je het geloof beleven. Ik wijs andere wetenschappers graag op het feit dat wat christenen duizenden jaren geleden al beleefden, vandaag nog steeds wordt beleefd.”

“Zonder Paulus was de Bijbel voor mij vrijblijvender geweest, want hij maakt altijd de stap naar de praktijk. Bijbellezen alleen levert niets op, theorie en experiment moeten altijd samengaan. Sommige teksten van Paulus waren voor mij als wetenschapper heel vernieuwend.”

“Vervolging is dus een logische consequentie als je God volgt. Dat gaf me rust. Juist omdat tegenstand er blijkbaar bij hoort, ben ik best verrast dat ik de laatste jaren weinig tegenstand ervaar.”

“Vaak doen christenen zónder kennis van wetenschap uitspraken over wetenschap, net zoals zeventien miljoen Nederlanders over voetbal. Dat levert geen respect op. Doe als christen je werk zo goed mogelijk, dan krijg je respect. Als een christelijke bakker verschrikkelijk brood bakt, welk beeld creëer je dan?”