Onzekerheid over zondeval, dankzij evolutie

0
73
Het feit dat ook (bekende) christenen tegenwoordig de evolutieleer aanhangen, onder wie EO-boegbeeld Andries Knevel (terwijl verzet daartegen één van de oorzaken van de oprichting was), blijft de gemoederen bezig houden. Uitgeverij Daniël heeft er een uitgave aan gewijd, waarin de Schepping in zes dagen – zoals beschreven in de Bijbel – wordt verdedigd. De eerste druk was in no-time uitverkocht.

Uw mening: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is.

Vooral het kinderboek van Corien Oranje, waarin met medewerking van christelijke Nano bioloog Cees Dekker de evolutie wordt gepresenteerd, deed veel stof opwaaien. Vooral omdat het ten doop werd gehouden in de Evangelische Hogeschool, ooit opgericht om jongeren juist tégen die leer te wapenen. “We werken wel anders dan veertig jaar geleden”, zei directeur Els van Dijk in een interview met de Reformatorisch Dagblad. Volgens haar moeten de studenten nu zowel de evolutie als de creationistische visie voorgeschoteld krijgen. En de EH moet naar haar mening een stap verder gaan dan scholen waarop wordt gezegd dat men zich best in de evolutie mag verdiepen, maar dat die niet strookt met de Bijbel. De EH spreekt zich, als het aan Van Dijk ligt, nu daarover niet meer uit en gaf van harte ruimte in haar gebouw voor de presentatie van het evolutionaire kinderboek.

De idee dat God evolutie gebruikte, ook wel theïstische evolutie genoemd, is niet nieuw, maar wel dat de EH daar nu een plaats voor inruimt, schrijft Ger de Koning. Als anderen zet hij uiteen dat aan de komst van Adam veel in de Bijbel vastzit, onder meer de komst van de Tweede Adam. En hij citeert de theoloog Reiner Sonneveld die zei: ‘Ik weet niet of er een zondeval geweest is.’
De schepping is in het geding, laat de ene na de andere auteur weten.

“Christelijke instellingen zijn ontrouw geworden aan hun vroegere uitgangspunten. Er worden meningen geventileerd, die twintig jaar geleden nog krachtig werden weersproken”, verzucht Peter Cuijpers. Allerlei essentiële Bijbelse leerstukken zijn aan erosie onderhevig, voegt hij er aan toe. “Na de kwesties van de verzoening en het bestaan van de hel is nu Gods schepping aan de beurt.” En hij wijst er op dat ds. J.H. Velema ooit aangaf dat via een 7-stappen plan christelijke organisaties en kerken van krachtig en overtuigend de vijand tegemoet gaan geleidelijk terecht komen bij een opvatting waar men voorheen tegen was.

Evolutie, zegt De Koning, is een vals scheppingsmodel, omdat het afwijkt van het in Gods Woord vast liggende scheppingsorigineel. “De schepping is geen proces, maar een daad.” En acceptatie van evolutie heeft volgens hem verstrekkende gevolgen voor de Persoon en het verzoeningswerk van Christus.

In de uitgave wordt ook gezegd dat de wetenschap ooit een Bijbelse achtergrond had, maar nu wordt gebruikt als weegschaal voor Gods woord. “De wetenschap is een feilbaar mensenwerk en de Bijbel is niet in wetenschappelijke taal geschreven”, schrijft Kees Fieggen. De wetenschap overstijgt volgens hem haar grenzen als zij stellige uitspraken doen over het verleden.

“Er is alle reden om de evolutietheorie als anti-Bijbels af te wijzen. Het veronderstelde mechanisme van de evolutie is on-Bijbels van karakter.” Hij voegt er aan toe dat die leer tegenover de degeneratie staat, die men – ook moreel – om zich heen ziet. “De nieuwe mens ontstaat niet vanzelf, maar door een nieuwe schepping.”

Maar Cees Dekker, hoogleraar aan de TU Delft ziet kennelijk alleen voordelen in de evolutieleer. “In de wetenschap heerst een cultureel conflict. Je hebt een gelovige óf een atheïstische wereldbeschouwing. De evolutietheorie past in beide”, zei hij op het symposium waar het kinderboek werd gepresenteerd. Hij is overtuigd van een evolutie gedurende miljarden jaren, maar beweert tegelijk overtuigd christen te zijn.