Rol kerk in bestrijden geweld tegen vrouwen

0
184
De kerk kan een actievere rol spelen in het aanpakken en voorkomen van geweld tegen vrouwen. Dat zegt bijna tachtig procent van de ondervraagden in een peiling van ontwikkelingsorganisatie Tear onder ruim duizend christenen. Rollen die genoemd worden zijn het bespreekbaar maken van de problematiek (79%), signaleren (79%), bieden van pastorale hulp (81%) en het aanstellen van een vertrouwenspersoon (76%).

Lees ook het artikel #MeToo op deze site!

Maar liefst 46% van de vrouwelijke ondervraagden geeft aan te maken te hebben gehad met een vorm van fysiek of seksueel geweld. Die cijfers komen overeen met landelijk onderzoek. Daarnaast blijkt bijna driekwart van de respondenten tijdens zijn of haar leven in aanraking te komen met iemand die slachtoffer is van geweld (73%);  80% wil bekwamer zijn in het voeren van gesprekken erover. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat zijn of haar kerkelijke gemeente al iets doet rondom de preventie en aanpak van geweldsituaties. De andere helft onderneemt nog geen stappen.

Onder de radar
‘Voor ons zijn de uitkomsten van de peiling een teken dat we er goed aan doen om geweld tegen vrouwen ook in Nederland aan te kaarten’, zegt Marco van der Graaf, directeur van Tear. ‘De enquête was een middel om aan te voelen hoe christelijk Nederland omgaat met dit thema. De uitslag bevestigt ons vermoeden dat het probleem binnen de kerk even omvangrijk is als buiten de kerk. Geweld tegen vrouwen is een vorm van onrecht die zich grotendeels onder de radar afspeelt. Bij de open vragen zeggen veel respondenten dat we als kerk niet mogen wegkijken. Daar sluiten we ons helemaal bij aan. Wij gaan nu kijken op welke wijze we dit onderwerp bij elke kerk op de agenda kunnen krijgen. Op zo’n manier dat mensen weten hoe ze aan de slag kunnen met zowel het voorkomen als het aanpakken van geweld.’

Geluid van onderop     
De peiling van Tear is onderdeel van de campagne Resister om geweld tegen vrouwen te stoppen. De enquête werd uitgezet onder meer dan duizend christenen via online kanalen en op festivals als Opwekking en New Wine. Meer dan veertig procent van de respondenten geeft aan lid te zijn van een evangelische, baptisten- of pinkstergemeente en een kwart van de respondenten is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Slechts 8% van de ondervraagden heeft een leidinggevende rol in een kerkelijke gemeente. De uitkomsten van de peiling kunnen daarom worden gezien als het geluid van onderop.

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Onder dit onrecht valt ook geweld tegen vrouwen. In onze internationale projecten zien we dat kerken een positieve rol kunnen spelen in het terugdringen van geweld. We voelen ons verantwoordelijk om de problematiek ook in eigen land aan de kaak te stellen. Met de Resister-peiling en -campagne willen we de stilte in Nederlandse kerken doorbreken en samen zoeken naar manieren om het geweld te stoppen. Onze internationale praktijkervaring wenden we daarbij maximaal aan.