Vaderdag in pervers en porno overgoten land

0
137
Onderstaand persbericht (20 juni 2015) ontving Uitdaging van de stichting Schreeuw om Leven. Wij plaatsen het bericht, dat klinkt als een gebed, omdat de vinger wordt gelegd op grote problemen in onze samenleving, die mede veroorzaakt worden door een verzwakt christendom en het nalaten van de proclamatie van Bijbelse waarheden.

HEERE, wat een afgodendienst.
De vreemde vrouw. Het Bijbelboek Spreuken staat daar vol van. Daar gaan de mannen op af. Wat een verleiding. Hele hoerententen in je broekzak. Moest je er vroeger voor naar de wallen in Amsterdam, vandaag heb je met één klik alles wat je lust begeert.
HEERE, dank U voor uw handboek seksualiteit: de Bijbel. U windt er geen doekjes om. U noemt man en paard. U weet hoe lust de liefde probeert te verdrijven. U geeft vanaf het begin uw regels. En U haat de ontrouw. U zag hoe de mannen uit de voortijd zich vrouwen zochten en in wellust, ontucht en goddeloosheid daarmee omgingen. U veegde de toenmaals bekende wereld weg door de zondvloed. HEERE, wij buigen ons voor U neer. U hebt alle reden om een einde te maken aan de orgie die wij ervan maken. Het is één grote beestenboel. De media staan daar bol van. En niemand die daar een hand naar uitsteekt. Het is een beestenboel, een zwijnenstal. We hebben er een rovershol van gemaakt ook van uw huis. Terwijl U het een bedehuis voor de volken wilde laten zijn, maar nu is het een rovershol.

Alles wat verboden is dat laten we toe
Wie tegenwoordig in wat duurdere hotels logeert vindt een uitgebreid aanbod van porno tv kanalen en films op zijn kamer. En de vieze mannen verlustigen zich ermee. Gelukkig is er ontzetting over de verkrachting van meisjes en vrouwen in India. Maar het komt ook hier elke dag vele malen voor. En als we het hebben over het afbreken van zwangerschappen omdat het kindje ongewenst en ongepland is, dan wordt de verwarring nog groter. In onze Schreeuw om Leven Hulpverlening “Er is hulp” blijkt dat bijna alle abortus gevallen te maken hebben met, om het netjes te zeggen, een seksuele instabiele relatie (www.erishulp.nl en www.schreeuwomleven.nl). Het met elkaar naar bed gaan is meestal de snelste en vanzelfsprekende zaak. Als een zwangerschap daarvan het gevolg is dan is het eveneens de meest vanzelfsprekende zaak dat een abortus wordt aangeraden, overwogen en uitgevoerd.

Pornovrouwenhandel groter dan ooit de slavernij
De derde zondag van juni vieren we als Vaderdag. Van de één miljoen vaders die vader zijn van hun dode kindje, omdat ze het hebben geaborteerd, zullen er zijn die niet of nauwelijks terugdenken aan hun geaborteerde kindje. Maar bewust of onbewust zijn ze wel de vader. Hoe kun je een vader zijn als je één of soms meer van je kinderen hebt gedood? En als een kwart van die vaders hun partner naar de abortuskliniek hebben geduwd of gedwongen, dan zijn zij dus bewuste moordenaars.
We denken Vaderdag te kunnen vieren in een van perversie en van porno overgoten land. Het zijn toch de perverse, vieze, mannen, die hun hoofden en hun harten laten vullen met woorden, gedachten en daden die de eer van de vrouw tot in het diepst van haar ziel aantast. Het is de mannencultuur die deze ondergang van ons land, de wereld, veroorzaakt.

Het einde der tijden verhaast
Er is niets veranderd. We hollen naar het einde der tijden. De wereld gaat in ontucht en zonde ten onder. Met een abortus bij elke hartslag, vijftig miljoen per jaar en nu al meer dan een miljard in totaal. En een vrouwenhandel groter dan de slavernij ooit geweest is. Een kinderprostitutie in de miljoenen en een kapitalistische welvaart ten koste van de rest van de wereld zal leiden tot het ingrijpen van God de Schepper zelf. Hij duldt deze afgoderij niet. Als het hele bouwwerk instort, is het einde in zicht. De wereld schudt door rampen en oorlogen. Het Midden Oosten schudt op zijn voegen. De islam staat steeds agressiever op. De haat tegen Israël neemt schrikbarend toe. De apocalyptische ontwikkelingen richten zich steeds meer op Jeruzalem, de stad van God. Het is aan te bevelen dat wij, maar zeker ook de groten der aarde, de profeten in de Bijbel gaan lezen. Dat geeft een glashelder zicht op wat er moet gebeuren en wat er gaat gebeuren. Als deze Vaderdag opnieuw bijdraagt aan de voortgaande vervunzing, verloedering van de man, het gezin, de samenleving en de wereld, dan wordt het einde der tijden verhaast. Wie de schoen past trekke hem aan.

Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven