Campagnevoerder voor abortus werd Pro-Life

0
138
In de zeventiger jaren won Norma McCorvey (foto) in een rechtszaak in Amerika het recht op abortus. In 1995 werd ze christen en een fervent tegenstandster van abortus. Ze stierf op 18 februari op de leeftijd van 69 aan een hartaanval.

In 1973 speelde ze de hoofdrol in de vrijgave van abortussen in de Verenigde Staten. Onder de deknaam ‘Roe’ bereikte ze in de beruchte ‘Roe tegen Wade’ zaak voor het Hooggerechtshof de legalisering van abortus.

De Texaanse, die zich na haar bekering eerst aansloot bij de evangelische beweging, werd later lid van de katholieke kerk. Sinds haar bekering zette zij zich krachtdadig in voor het herroepen van de beslissing van het Hogegerechtshof, die zij zelf geïnitieerd had.

Sinds 1973 zijn in de Verenigde Staten, volgens schatting van Pro-Life bewegingen, ongeveer 60 miljoen kinderen in de moederschoot gedood.