Onschuldig bloed gewroken

0
121
O God, de boze geesten wroeten
ze vallen altijd en overal ons aan
U weet de kracht van hun pijlen
maar uw wapenrusting beschermt

Door L.P. Dorenbos

De strijd is niet tegen vlees en bloed
de boze geesten in hemelse gewesten
tegen de verleidingen des duivels
wereldbeheersers dezer duisternis

Lendenen omgordt met de waarheid
bekleedt met pantser der gerechtigheid
geschoeid met het evangelie des vredes
neemt het schild des geloofs ter hand

die al de boze brandende pijlen dooft
en neemt de helm des heils aan
het zwaard des Geestes: het woord
bid altijd aanhoudend en volhardend

Wij bidden U HEERE voor ons land
Wij hebben gezondigd, geloven niet
dat U machtige dingen kunt doen
U bent een God van wonderen

Breek onze hoogmoed en trots
maak ons nederig en ootmoedig
en kom ons ongeloof tegemoet
hoe zouden wij leven, HEERE

De dood klom in onze vensters
is in onze paleizen gekomen
roeit het kind van de straat uit
de jongelingen op de pleinen

Des HEEREN woord spreekt
velt oordeel over die mensen
hoogmoedig en hard van hart
roemen op rijkdom en macht

Heb verstand en roem in Mij
Ik ben enkel goedertierenheid
en doe recht en gerechtigheid
in hen heb ik mijn welbehagen

Ik wreek onschuldig bloed
van mijn kinderen vergoten
zij roepen onder het altaar
hoelang HEERE wacht Gij?

Jesaja 14:24-16:14 1 Corinthiërs 10:1-22
www.woonbijbel.nl
www.knierevolutie.nl