Wanneer D-Day voor Abortus 1980-2018

0
224
De onafzienlijke erevelden in Normandië zie ik. Heel Europa vol met grafvelden. Ze slaan elkaar dood. Miljoenen, miljoenen. Ik zie de oorlogspanorama’s in Moskou. De slag om Stalingrad, miljoenen kwamen om. Het is in mijn leven gebeurd. Geboren in 1942 in Assen vlak bij het concentratie kamp Westerbork. 91 treinen enkele reis Auschwitz met duizend Joodse onmensen gingen langs ons huis. Zes miljoen joden kwamen om. En zigeuners, en homoseksuelen en tegenstanders. Kwamen in deze Tweede wereldoorlog om. HEERE, ontferm U over ons. Zie ‘Dé trein’ www.brinktv.com

Door Bert Dorenbos

HEERE, ontferm U. De derde wereldoorlog woedt in de moederschoot. Nu komen 56 miljoen ongeboren kinderen elk jaar om in hun moederschoot. Nu al meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com). Alle wetten zeggen dat elk mens recht heeft op de absolute bescherming van zijn leven. Maar voor abortus en ook steeds meer euthanasie maken we een strafuitsluitingsgrond. HEERE, hoe kunnen we voor U bestaan. U haat het vergieten van onschuldig bloed. U wreekt dat bloed. U regelt dat de schuldige gestraft moet worden. Wie onschuldig bloed vergiet diens bloed zal vergoten worden zegt U in Genesis. Zie ook Deut. 19.

HEERE, vergeef ons onze lamlendigheid en wankelmoedigheid. HEERE, doe ons opstaan. HEERE spreekt tot het hart van de geestelijke leiders in het land. HEERE, maak ons moedig en sterk. Doe mij, doe ons uw waarheid proclameren. Hoe durven wij voor U bestaan. Doorbreek het stilzwijgen van de christenen. Doe ons opstaan. Dank U voor de moed van de SGP en de CU. Zegen hen. Dank U voor de moedige pro lifers. Dank U voor het plan voor de Week voor het Leven van het Platform Zorg voor Leven in november en de Stille Gebeds Mars voor het Leven zaterdag december in Den Haag. HEERE, dank U wel voor allen die hun knieën voor Baäl niet hebben gebogen.

HEERE, U stort uw kracht uit in onze zwakheid. U bidt voor ons. U doet grote wonderen. U verslaat grote legers, U doet water stoppen of laat water stromen. Muren vallen. HEERE, het monster van abortus is zo groot. Het lijkt onoverwinnelijk. HEERE doe ons U aanroepen in verootmoediging en gebed. Doe ons wars op de zonde staan. Wek ons op om met U op deze legerbende in te lopen. Dank U dat U ons de weg wijst. U gaat ons voor en niets kan ons scheiden van uw liefde. HEERE, wij loven en wij prijzen uw naam. U bent een God van wonderen.