50-jarig Jubileum Red een Kind

0
160
Red een Kind bestaat vijftig jaar. Op 28 maart 1968 werd Stichting ‘Redt een Kind’ opgericht. Destijds steunde de organisatie één weeshuis in India, inmiddels werkt Red een Kind naast India in negen Afrikaanse landen en helpt jaarlijks meer dan 110.000 kinderen. Tijdens dit jubileumjaar staat een onderzoek centraal naar de impact en de duurzaamheid van de dorpsaanpak van Red een Kind voor kinderen in Afrika en India. Een kritische blik wordt daarbij niet geschuwd.

“Met dankbaarheid kijken we terug op alles wat we hebben kunnen doen in vijftig jaar en alle mensen die als sponsor of vrijwilliger aan de missie van Red een Kind hebben meegebouwd. God heeft dat op heel veel manieren gezegend!

We grijpen ons jubileum ook aan om de balans op te maken: wat hebben we bereikt en hoe kunnen we in de toekomst kinderen nog beter te ondersteunen?” zegt Andries Schuttinga, directeur van Red een Kind. “We zijn niet op zoek naar alleen maar de mooie plaatjes. We willen een eerlijk verhaal. Voor onszelf, voor de kinderen en gezinnen die we helpen en voor onze donors en sponsors die ons soms al vijftig jaar steunen.”

Het onderzoek, uitgevoerd door extern consultant Wouter Rijneveld, gaat met name over de kindgerichte dorpsprogramma’s van Red een Kind. In deze programma’s wordt het hele dorp ingeschakeld  om toekomst te geven aan kinderen in armoede. Gezinnen worden in staat gesteld om hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam te verbeteren. Zo worden kinderen geholpen op de plek waar ze het beste kunnen opgroeien: thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving; één van de lessen die Red een Kind in de afgelopen vijftig jaar heeft geleerd.

De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn hoopvol. Andries Schuttinga: “Een mooie conclusie is dat het werken aan sociale structuren heeft geholpen om hele gemeenschappen sterker te maken. In dorpen waar we al twee jaar zijn vertrokken, helpen mensen elkaar door samen te sparen, te investeren en zorg te dragen voor de kinderen. Dat gebeurt allemaal nog steeds. De relatie met de overheid verbetert, waardoor ook veel publieke voorzieningen beter toegankelijk worden. Dat is veelbelovend!

Naast mooie resultaten kunnen we ook belangrijke lessen trekken. Bewustwording van ouders over opvoeding, aandacht voor het verduurzamen van werkgelegenheid voor jongeren en meer aandacht voor het klimaat zijn bijvoorbeeld elementen waar we de komende jaren sterker op gaan inzetten. Zo hopen we de komende jaren positief en kritisch te blijven over hoe we zo relevant en duurzaam mogelijk bezig zijn.”

Begin mei zullen, tegelijk met het jaarverslag 2017, de eindresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Tijdens de gebruikelijke dankweek in november organiseert Red een Kind een jubileumbijeenkomst voor sponsors, vrijwilligers en andere betrokkenen om samen dankbaar terug te kijken op het 50-jarig bestaan van de stichting.