Bekeringen onder de pygmeeën in Congo

0
144
Even je ogen uitwrijven. 600 mensen kwamen tot geloof de afgelopen 3,5 weken! 600 pygmeeën uit het eindeloze oerwoud. In één samenkomst trok ds. Jean Kibungula zelfs meer dan 1500 mensen. De meesten in Oshwe (Congo). Dat is de hoofdstad van het oerwoud. Het inwonertal? Minder dan 10.000.

Door Bram Krol

Het afgelopen jaar zijn 3 kleine pygmeeëndorpen in hun geheel naar Oshwe verhuisd. Ze willen zich settelen en hebben zo enige kans op onderwijs en gezondheidszorg (alhoewel pygmeeën gewoonlijk worden weggejaagd). Terwijl twee van de vier oerwoudreizigers in het ziekenhuis lagen, is Jean gewoon doorgegaan. Hij is een echte pionier. Ongeveer 420 van de nieuwe gelovigen wonen in Oshwe en omgeving, de andere 180 in dorpen op 100 á 150 kilometer daar vandaan.

600 mensen! Dat is meer dan het bezoekerstal van 5 gemiddelde kerken hier. Gods tijd voor de pygmeeën lijkt te zijn aangebroken. Massaal willen ze tot geloof komen. Maar wie gaat erheen? Wie wil leven in die armoede? Wie durft zijn eigen leven op het spel te zetten, vanwege bijna onmogelijke reizen en vrijwel ontbrekende medische zorg? Nauwelijks communicatie mogelijkheden, hoewel er in Oshwe sinds kort (af en toe) telefoonverkeer mogelijk is.

Voor mezelf is het ook een puzzel van jewelste. Hoe kunnen we ooit het geld bijeen krijgen voor een sociale actie (gezondheidszorg en onderwijs) onder de pygmeeën? (70.000 euro, om te beginnen). Daar moeten we dan evangelisatie aan toevoegen – maar waar vind je de werkers? In Nederland heb ik dringend behoefte aan hulp van mensen die de contacten met donororganisaties kunnen onderhouden. Heel tijdrovend en heel secuur werk. Ik ben niet zo’n goede administrateur en bovendien de helft van het jaar afwezig. Misschien hebben we een speciaal comiteetje nodig om dit werk te trekken en er bekendheid aan te geven. Denk je met me mee? Heb je goede ideeën, laat het weten. Ervaar je roeping hiervoor? Dan ben je dringend nodig! Laat dan geen minuut verloren gaan.

Op de foto’s: Het uitdelen van zout (een kostbaar goed in het oerwoud, erg duur en bijna niet verkrijgbaar) aan pygmeeën.

Groet,
VREDE!
Bram Krol