Directeur ziekenhuis Andes in Nederland

0
88
Geneesheer-directeur Dr. Klaus Dieter John en een röntgenmedewerker dhr. John Lentink van het zendingsziekenhuis ‘Diospi Suyana‘ in Peru komen van 21 oktober tot 2 november naar Nederland om op diverse plaatsen presentaties en gastcolleges te geven.

Dr. John heeft twee boeken geschreven over dit hypermoderne ziekenhuis op 2650 m hoog in de Andes. Deze boeken zijn al in 5 talen vertaald. Eén van zijn boeken, ‘God heeft ons gezien’ is nu in het Nederlands verschenen. Dit boek wordt gepresenteerd op 30 oktober in de Chr. Hogeschool Ede, waar hij een gastcollege zal geven van 14.20 – 15.10 u.

Artsenechtpaar John
Al in hun jeugd hadden Klaus Dieter John en zijn vrouw Dr. Martina John de wens als artsen het menselijk leed in de zogenaamde ‘derde wereld’ te lenigen. Hun opleiding tot chirurg / kinderarts volgden zij aan de universiteiten Harvard, Yale, Johannesburg en Berlijn. Hun beider opleiding werd bekroond, zodat Klaus Dieter afstudeerde als chirurg en Martina als specialist kindergeneeskunde. Als overtuigd christenen voelen zij zich gedrongen hulp te bieden aan de allerarmsten.

Ziekenhuis Diospi Suyana
In mei 2005 werd de eerste steen gelegd voor dit ziekenhuis door de Duitse ambassadeur in Peru. Toen de bouw voltooid was, werd het ziekenhuis geopend door de First Lady van Peru op 31 augustus 2007. De inrichting en medische apparatuur werden geschonken door talloze bedrijven, zodat daar gebruik gemaakt wordt van ultramoderne diagnose-apparatuur in de operatiezalen.

Al tien jaar functioneert alles in dit ziekenhuis, zonder dat iemand een gegarandeerd honorarium heeft. Specialisten, artsen, verpleegkundigen en technisch personeel werken daar drie jaar of langer op vrijwillige basis. Inmiddels zijn sinds de opening een kwart miljoen patiënten geholpen door de ruim 60 vrijwilligers uit het buitenland die samen werken met 140 collega’s uit Peru. Er is – onder bepaalde condities – ook plaats voor studenten die hier een buitenlandstage willen doen.

Inmiddels verrezen daar een internationale school, een tandheelkundige en een orthopedische polikliniek, een amfitheater, terwijl drie zendmasten verspreid over het land, programma’s uitzenden over hygiëne en andere aspecten van gezondheid – en uiteraard het evangelie van de Heere Jezus Christus.

Recent
De pers in veel landen heeft diverse reportages en interviews over dit wonderbaarlijke gebeuren in de Andes gepubliceerd en uitgezonden. Deze link informeert u over TV- reportages en interviews in het Duitsland (http://www.diospi-suyana.de/presseschau/).

In augustus jl. bezocht de president van Peru dit hospitaal en hield er een toespraak in het amfitheater ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum.