Gemeente groeit sterk in Midden-Oosten

0
113
Hoewel veel christenen het gebied verlieten, is de kerk in het Midden-Oosten bepaald niet ‘leeg’. In Syrië, Irak, Jordanië en andere landen komen duizenden moslims tot geloof in Christus, onder meer door radio-uitzendingen. Dat meldt de internationale organisatie Voice Of the Martyrs Canada (VOMC), in Nederland bekend als Stem van de Martelaren, die christelijke zenders steunt.

“Wij staan geregeld in contact met FM stations in Irak en hebben gesproken met veel mensen die familie in het Midden-Oosten hebben, vertelde VOCM aan christelijk persbureau BosNewsLife, partner van Uitdaging.
Er komen ook veel getuigenissen binnen bij de diverse radiozenders. Te midden van oorlog en aanvallen door moslims is God trouw geweest, meldt VOMC. De organisatie voegt er aan toe dat er sterke christelijke gelovigen in de streek achter zijn gebleven en zij groeien volgens haar in aantal door bekeerlingen, die eerst moslim waren.

Iran
Ook in Iran neemt het aantal christenen toe, ondanks tegenwerking door de regering, die huiskerken en andere denominaties als een bedreiging voor de Islamitische staat ziet. “In 1979 waren er voor zover bekend minder dan 500 christenen met een moslim achtergrond in Iran. Tegenwoordig is de meest conservatieve schatting dat er 360.000 gelovigen in het land zijn”, zegt zendingsorganisatie Elam Ministries, gesticht door Iraanse kerkleiders. Die geloven, zegt zij, dat er de komende jaren – gelet op de mede door het islamitische regime ontstane enorme geestelijke honger – miljoenen aan kunnen worden toegevoegd. “Onze overtuiging is dat, als we trouw blijven aan onze roeping, we in ons leven een verandering in het land kunnen zien. Want Iran is een strategische poort waardoor de groeiende gemeente daar invloed zal hebben op moslimlanden en de gehele Islamitische wereld.”

Behrang Masoumi, kernlid van het Elam team, is zo iemand met een moslim achtergrond die nu gelovigen traint voor de zending. Iemand zei ooit tegen hem: ‘Jij houdt van feestjes, Behrang, waarom kom je niet naar het Kerstfeest in onze gemeente? Het is de viering van de verjaardag van de Here Jezus.” Toen ontdekte hij voor het eerst dat een van zijn familieleden christen was. “Ik was geschokt. En nog meer geschokt toen ik ontdekte dat zij vijf jaar lang in het geheim Jezus had gevolgd en al die tijd voor mij had gebeden.”

Boze familie
Hij wist dat zijn moslim familie kwaad op haar was wegens het verlaten van haar oorspronkelijke religie, maar ging toch naar haar kerk. “Ik verwonderde mij over de vreugde en warmte die er heerste. Blijkbaar had ook deze gemeente al jarenlang voor mij gebeden.” In die dienst raakte de Here Jezus volgens hem zijn hart aan. Hij vroeg de Heer om een duidelijk teken dat Hij het was die dat deed. De volgende dag al werd hij bevrijdt van rookverslaving. Een week later, zegt hij, gaf hij zijn leven aan Hem over.

Christenen als hij spelen volgens VOMC een cruciale rol in het Midden-Oosten. Zij leveren ook een bijdrage aan de maatschappij op het gebied van gezondheid, geletterdheid en de vertaling van de Bijbel in het Arabisch. “Zij behoorden tot de eersten die aan hulpverlening deden en samenwerkten met zendelingen en NGO werkers.”