Kleine projecten in het berggebied van Nepal

0
202
Stichting Help ons Helpen is al sinds 1992 in actie voor mensen in nood en diepe armoede.

Geïnspireerd door Jesaja 58:7-12: 7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 8 Dan breekt je licht door als de dageraad,je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit,de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik. ’Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt,dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Jesaja 58:7-10

Bron: Stichting Help ons Helpen / Twitter / Facebook / YouTube