Kou overheerst het denken

0
213
Omdat er geen geld voor een winterjas en goede schoenen is, moeten veel kinderen in Moldavië noodgedwongen in hun zomerjas en op sandalen naar school. Verkleumd tot op het bot kan het brein aan niets anders meer denken dan aan de kou. Het gevolg is dat kinderen onder de maat presteren. In de winter gaan ze helemaal niet naar school terwijl ze het onderwijs zo hard nodig hebben voor hun toekomst. Stichting Mensenkinderen trekt zich het lot aan en helpt met winterjassen en schoenen zodat de kinderen in de klas geen energie meer verbruiken om warm te worden maar gebruiken om te leren.

Wat denkt u wat de gedachte meer beheerst, een knorrende maag of immense koude? Uit onderzoek is gebleken dat de gedachte aan de kou overheerst van het hongergevoel. Wanneer iemand tot op het bot toe verkleumd is, kan het brein aan niets anders meer denken dan aan de kou. Zelfs een knorrende maag wordt dan vergeten.

Veel kinderen in Moldavië weten helaas uit eigen ervaring dat de gedachte aan de kou het wint van de honger. In Moldavië leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Doordat er amper geld is voor de eerste levensbehoeften is het niet mogelijk om een warme winterjas of schoenen aan te schaffen. Omdat de kinderen leerplichtig zijn worden ze, in de herfst en winter, noodgedwongen naar school gestuurd in een zomerjas en op sandalen. Kinderen komen verkleumd op school en het duurt minstens een uur voordat ze weer een beetje op temperatuur zijn gekomen. De kou beheerst hun denken waardoor veel, van wat de leerkracht vertelt, aan hen voorbij gaat. De kinderen presteren onder de maat. Wanneer het flink vriest en de smalle paadjes onder een pak sneeuw verdwenen zijn, is het ondoenlijk om naar school te gaan. Kinderen blijven dan thuis met het gevolg dat ze, de hele winter periode, niet naar school gaan terwijl ze het onderwijs zo hard nodig hebben voor in de toekomst.

Mensenkinderen trekt zich het lot van deze allerarmste kinderen aan en geeft, kinderen die het bitterhard nodig hebben, een heerlijke, warme winterjas en schoenen zodat ze in de herfst en winter de regen, wind en de kou kunnen trotseren. Met rode blossen op de wangen zitten ze in de klas op te letten. De aandacht wordt niet meer door de kou overheerst maar door wat de meester of juf vertelt. Stichting Mensenkinderen werkt samen met lokale kerken zodat de meest noodlijdende gezinnen geholpen worden. Moldavië is een van de armste landen van Oost Europa. Om de lokale economie te ondersteunen worden de jassen en schoenen in het land zelf ingekocht.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Bron: Mensenkinderen / Website: www.mensenkinderen.nl