Nieuwe zendingswerkers GZB starten opleiding als voorbereiding op hun uitzending

0
259
Deze week start er bij de GZB een nieuwe groep zendingswerkers met de voorbereidingen voor hun uitzending later dit jaar.
 
Foka van de Beek uit Veenendaal – momenteel nog stafwerker bij de Nederlandse Zendingsraad – wordt uitgezonden naar Bulgarije. Op papier is ongeveer 75% van de bevolking van Bulgarije orthodox, 10% moslim en minder dan 1% protestant. In de praktijk is Bulgarije echter bijna net zo geseculariseerd als Nederland. Door evangelisatie zijn in de provincie Burgas in verschillende dorpen bijbelstudiegroepen en huiskerkjes ontstaan. Foka gaat zich inzetten voor de opbouw van deze kleine groepen door middel van theologische toerusting en kadervorming.
 
Ook in Bosnië vormen protestanten een kleine minderheid in de maatschappij. Er zijn 40 kleine protestantse gemeenten met in totaal zo’n 800 gemeenteleden. Hoe klein de kerk ook is, toch is er een groot verlangen om meer gemeenten te stichten. Adré en Marja Lichtendonk uit Putten en Heleen van der Sluijs uit Ede zullen zich gaan inzetten voor de opbouw van de kerk en de missionaire presentie in de samenleving.
 
Marlies en Björn van Veelen uit Ede worden uitgezonden naar Indonesië. Marlies gaat werken in de gehandicaptenzorg en Björn gaat zich inzetten voor het jeugdwerk van de Christelijke Kerk van Noordelijk Midden-Java; een functie die aansluit bij zijn werk voor de HGJB in de afgelopen jaren.
“Wij zien het als een unieke ervaring om mee te leven en onderdeel te zijn van de wereldwijde kerk. We geloven dat God ons roept om iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar te laten zijn op deze aarde.”
 
In totaal start er een groep van dertien nieuwe zendingswerkers met de opleiding bij de GZB. In verband met veiligheid kunnen niet alle namen genoemd worden. Er gaan bijvoorbeeld ook drie zendingswerkers naar een land in Centraal-Azië waar zendingswerk verboden is.
Naast taalstudie volgen zij de komende maanden theologische en missionaire vakken, maar er komen ook heel praktische zaken aan bod, zoals veiligheid en fondsenwerving. In de loop van 2019 vindt in diverse gemeenten de uitzending plaats.

Bron: GZB