Stop Kinderarbeid!

0
83
In de aanloop naar de Wereldconferentie over Kinderarbeid in Argentinië, van 14 tot 16 november 2017, heeft Stop Kinderarbeid een position paper geschreven met aandacht voor het combineren van bottom-up en top-down benaderingen om kinderarbeid uit te bannen.

Het position paper beschrijft de rol die lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en vakbonden vaak spelen als aanjagers van een bottom-up benadering om kinderarbeid uit te bannen. Een gebiedsgerichte aanpak blijkt een effectieve manier te zijn om alle kinderen in een bepaald gebied uit het werk te krijgen en (terug) naar school te brengen. Met deze aanpak is het mogelijk om te komen tot ‘kinderarbeidvrije zones’.

Lees hier het (artikel over) het position paper!