Warme maaltijd doorbreekt de stilte

0
125
Het is koud in Nederland. De verwachting is dat de temperatuur lokaal zal dalen naar 10 graden onder nul. De wind, afkomstig vanuit Siberië, zorgt overdag voor een gevoelstemperatuur van min 18 graden. Het journaal waarschuwt ouderen om niet naar buiten te gaan, wanneer dit niet beslist noodzakelijk is. Verder is te zien hoe ouderen voorbereidingen treffen. De koelkast wordt gevuld en extra conservenblikken groenten staan in de kast. Het advies is om extra eten in te slaan om deze korte periode van kou door te komen. Voor deze kwetsbare ouderen is het ‘Het moment van de dag’ waar ze naar uitkijken. De gaarkeuken heeft zo zijn meerwaarde omdat de warme maaltijd tevens de stilte doorbreekt.

Wat een wereld van verschil met Moldavië. In Moldavië besteedt het journaal geen aandacht aan de kou omdat het geen enkele nieuwswaarde heeft. Het kwik daalt elke winter met gemak naar 10  graden onder nul en dan zijn er nog de extreem koude periodes waar het gemakkelijk 20 graden onder nul kan worden. Twee tot drie maanden winterse temperaturen zijn geen uitzondering. In de afgelegen dorpen hebben de mensen op hoge leeftijd het zwaar te verduren. De sneeuw en de slechte paadjes die naar de huizen leiden, maken dat ouderen aan huis gekluisterd zijn zolang de winterperiode voortduurt. Deze kwetsbare en vaak alleenstaande mensen proberen de dagen zo goed en kwaad als het kan door te komen. Een koelkast vullen en extra blikgroente inslaan is een utopie omdat het met de oudedagvoorziening zeer slecht gesteld is. Heel veel ouderen leven onder de armoedegrens en hebben amper geld om brood te kopen. De levensstandaard is zo laag dat ook familie en vrienden geen uitkomst kunnen bieden.

Om deze kwetsbare groep te helpen heeft Mensenkinderen gaarkeukens opgezet. Mensenkinderen werkt hiermee samen met lokale evangelische kerken. Die weten als geen ander welke mensen deze onmisbare hulp nodig hebben. Elke dag zetten vrijwilligers zich met hart en ziel in om eerst een maaltijd te koken om het vervolgens rond te brengen. Te voet wel te verstaan omdat de huizen, waar deze allerarmste ouderen wonen, vaak onbereikbaar zijn. Voor deze kwetsbare ouderen is het ‘Het moment van de dag’ waar ze naar uitkijken. Elke dag komt er iemand langs om een warme maaltijd te brengen en is er even tijd voor een kort gesprek. De gaarkeuken heeft zo zijn meerwaarde omdat de warme maaltijd tevens de stilte doorbreekt.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.