Win een reischeque op nieuwe site GAiN

0
125
Hulpverleningsorganisatie GAiN (Global Aid Network) ziet dat steeds meer mensen het verlangen hebben dienstbaar te zijn aan Gods Koninkrijk, maar niet weten hoe. Middels de nieuwe, appellerende website hopen we mensen aan te moedigen een stap te zetten en bieden concrete handvatten hiervoor. Als u eenmaal geproefd hebt hoe het is om dienstbaar te zijn, zult u merken dat het levens verandert, die van de ander, maar zeker ook van u.

Winactie
Wij dagen u uit om betrokken te zijn. Ga naar www.gainhelpt.nu en maak kans op een reischeque voor een hulpreis. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke ontmoetingsdag op 18 november in Ede.

Bijdragen
Hoe kunt u bijdragen? Denk daarbij aan: meehelpen bij het inzamelen en/of sorteren van hulpgoederen, inzetten voor schoon drinkwater, financieel ondersteunen, bidden en meegaan op een hulpreis, bijvoorbeeld naar vluchtelingenkampen in Griekenland en Servië. Op de site vindt u nog meer mogelijkheden om betrokken te zijn.

Wat is GAiN
GAiN is een internationale hulpverleningsorganisatie die mensen stimuleert en motiveert om met hart en handen om te zien naar de naaste en Gods liefde door te geven. Onze expertise ligt op het vlak van hulpgoederen en transport, noodhulp, hulpreizen, en ontwikkelingsprojecten zoals onderwijs voor Roma kinderen in oost Europa en het boren van waterputten in Afrika.

We richten ons niet alleen op individuen maar willen middels maatwerk ook dienstbaar zijn aan kerken, organisaties en bijbelstudie/Alphagroepen. Voor scholen kunnen wij o.a. maatschappelijke stages en jongerenreizen organiseren. Bezoek onze nieuwe website www.gainhelpt.nu voor inspiratie en informatie. Wij zijn ook beschikbaar voor presentaties.