De grote profeten – deel 1 van 5

0
111
Jesaja – de gehoorzame profeet!

Lezen: Jesaja 6

Vers voor vandaag: “Hier ben ik, zend mij.” (Jesaja 6:8b)

De profetische boeken van de Bijbel worden naast het boek Openbaring ingedeeld in zogenaamde grote (4) en kleine profeten (12). Al deze profeten waren actief in de twee verdeelde koninkrijken tijdens de ballingschap en na de terugkeer naar Jeruzalem. Ze bestrijken een periode van een kleine 400 jaar. Vandaag beginnen wij met een serie korte beschrijvingen van de grote profeten: Jesaja, Jeremia (en Klaagliederen), Ezechiël en Daniël.

Jesaja – de gehoorzame profeet
De grootste onder de grote profeten. Jesaja was een man van aanzien die leefde in Jeruzalem (in het zuidelijke koninkrijk) in de achtste eeuw voor Christus. Hij had directe toegang tot de koningen en de leiders van het volk. Hij maakte mee hoe het noordelijke koninkrijk Israël in ballingschap werd weggevoerd. Dat motiveerde hem zeer om een waarschuwende vinger op te heffen.

In het mooie hoofdstuk 6 van zijn boek kunnen wij lezen hoe God Jesaja riep in het jaar dat koning Uzzia stierf. Hij bood zichzelf aan om als spreekbuis van God te functioneren in een volk dat afgedwaald was van God: “Hier ben ik, zend mij.” God gaf hem de opdracht om tot het volk te gaan terwijl Hij Jesaja ook meedeelde dat niemand naar zijn boodschap zou luisteren. (Moet u zich dat eens voorstellen: Je krijgt een opdracht van God en tegelijkertijd vertelt God dat het niets zal uitwerken. Wij hebben ook een opdracht van God om tot de volkeren te gaan om Zijn Naam te verkondigen. En ook in onze situatie zullen sommige mensen niet willen luisteren, maar velen staan wel open voor Gods boodschap.) Toch ging Jesaja. Zijn reden om te gaan was niet het vooruitzicht op succes, maar gehoorzaamheid aan God. Een mooi voorbeeld voor ons.

Eén keer werd er wel naar de raad van Jesaja geluisterd. Dat was toen Sanherib, de koning van Assur, optrok tegen Juda. Hij bespotte de gelovige en goede koning Hizkia door vóór de stad Jeruzalem de mensen toe te schreeuwen: “Laat Hizkia u toch niet misleiden door te zeggen: de Here zal ons redden.” (Jesaja 36:14-18) In wanhoop zond koning Hizkia enkele leiders naar de profeet Jesaja met de woorden: “wil dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat nog gevonden wordt.” (Jesaja 37:4b) Jesaja stelde de koning gerust en deelde hem mee dat het leger van de koning van Assur vernietigd zou worden. Honderdvijfentachtigduizend soldaten werden in één nacht door de Engel des Heren gedood. De koning werd enige tijd later door zijn zonen vermoord (zie ook 2 Koningen 19).

In grote lijnen kan het boek worden ingedeeld in twee segmenten:
A. Hoofdstuk 1-39, waarin Jesaja de zonden van Juda en andere volkeren aan de kaak stelt.
B. Hoofdstuk 40-66, waarin hij schrijft over Gods liefde en de komende Messias.

Jesaja wordt ook wel eens de ‘evangelische profeet’ genoemd omdat hij zoveel voorspellingen heeft gedaan over de komende Messias. Profetieën die zo’n 700 jaar later vervuld werden in Jezus Christus. Hij schrijft o.a. over de maagdelijke geboorte (7:14), Johannes de Doper (40:3-5), het lijden van Jezus (50:6, 52:14), Zijn plaatsvervangende sterven (53:4-7, 12) en Zijn begrafenis (53:9). Heel bijzonder is hoofdstuk 53, waar hij schrijft over het plaatsvervangende lijden en sterven van de knecht des Heren (Jezus).

Toepassing: De gehoorzaamheid van Jesaja was niet gebaseerd op toekomstig succes, maar op overgave. Waarop is uw gehoorzaamheid gebaseerd?

Gebed: Heer help mij om altijd te doen wat U van mij vraagt. Amen.

© Maximum Life