De kosten van het Israëlisch-Palestijnse conflict

0
66
Volgens een Amerikaans onderzoek kunnen de Israëli’s in tien jaar 120 miljard dollar verdienen bij een tweestatenoplossing, en voor de Palestijnen zou 50 miljard dollar mogelijk zijn. Wanneer beide volken echter opnieuw in een gewelddadig conflict verzeild raken, dan kost hen dat samen 250 miljard dollar.

Aviel Schneider

Volgens het Amerikaanse instituut Rand Corporation kan de Israëlische economie door een vredesoplossing met de Palestijnen alleen maar kapitaal winnen, maar daarvoor moet het land worden opgedeeld. Hetzelfde geldt voor de Palestijnen.

In het nieuwe onderzoeksrapport ‘De kosten van het Israëlisch-Palestijnse conflict’ worden de ‘kosten en baten’ van verschillende scenario’s nagegaan.
Rand Corporation is ook van mening, dat de internationale gemeenschap de kosten voor een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten voor zijn rekening moet nemen. ‘Wij hopen dat onze analyses en hulpmiddelen de Israëli’s, de Palestijnen en de internationale gemeenschap zullen helpen om de actuele trends en ontwikkelingen in de landen beter te herkennen,’ zei de assistent-leider van het onderzoek en directeur van Rans’s Israëlisch-Palestijnse Initiatief, prof. Anthony Ross. ‘We moeten de mogelijke alternatieven vinden voor de vernietigende geweldsspiralen.’

Bovendien zijn er naast een allesomvattend vredesakkoord nog meer scenario’s voor Israël en de Palestijnen, zoals:
– eenzijdige terugtrekking uit Judea en Samaria, in overleg met de Palestijnse Autoriteit in Ramallah,
– eenzijdige terugtrekking zonder overleg met de Palestijnen,
– niet-gewelddadig verzet van de Palestijnen tegen Israël.
In het geval van een overeengekomen terugtrekking uit de zogenaamde bezette gebieden zal de verhuizing van de 500.000 Joodse pioniers uit hun woonplaatsen (niet meegerekend de delen van Jeruzalem die de Palestijnen claimen) een ondragelijk grote financiële last voor Israël vormen.

Bij niet-gewelddadig verzet tegen Israël zullen de Palestijnen toenemende economische druk op Israël uitoefenen, die volgens Rand eigenlijk reeds is begonnen met de internationale boycot-oproepen. Als gevolg van deze inspanningen zal Israël ongeveer 80 miljard dollar verliezen en de Palestijnen rond 12 miljard dollar, wat voor hen een veel groter percentage van hun BBP is.

Dit is een academische aanname, die wellicht zal werken ‘als alles goed gaat.’ Israël zal nooit afstand doen van Jeruzalem, zonder zichzelf in een politiek-geestelijk dilemma te storten. Religieuze Joden zouden nooit hun eeuwige hoofdstad verkopen, zelfs niet voor het royale bedrag van 120 miljard dollar.

En de Palestijnse Autoriteit zal ook niet stoppen met zijn ophitsen tegen de Joodse Staat zonder dat het alles terugkrijgt wat het ‘bezet gebied’ noemt. Ook zouden de Palestijnen er niet aan denken omwille van 50 miljard dollar de Joden Jeruzalem te laten behouden.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)