Genezing

0
164
Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Exodus 15:26

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Spreuken 3:5-8

Belijdt elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Jacobus 5:16a

En verder: 2 Kronieken 7:14, Psalm 41:4,5, Psalm 103:3, Psalm 147:3, Spreuken 15:30, Matthéüs 9:22, Matthéüs 14:34-36, 1 Petrus 2:24.