“Praat met elkaar alsof je verliefd bent.”

0
120
De Bond tegen het vloeken. De posters, met de papegaai. Al bijna honderd jaar. Het was 1917 toen de eerste poster van de Bond tegen vloeken werd gepresenteerd. De poster was dubbelzijdig. De ene kant aandacht vragend voor het vloeken. De andere kant aandacht vragend voor het geloof. En anno 2015 is het doel nog steeds ondubbelzinnig “vloekend Nederland bereiken”, aldus directeur Wilfried Verboom (foto).

Door André Sluik

Drieënhalf jaar (in april 2015) is Wilfried Verboom directeur van De bond tegen vloeken. Om de goede zaak. Omdat God hem van binnen heeft geraakt. En omdat mensen elkaar zo’n pijn kunnen doen, met wat ze zeggen. Kanker trof hem driemaal. Overwonnen. Maar tot overmaat van ramp trof het ook zijn toen nog maar vier jaar jonge zoon. “Ja, de kanker is overwonnen, kan ik gelukkig stellen. Maar niet zonder gevolgen. Mijn zoon is blijvend gehandicapt. En toen dat allemaal speelde, was God niet alleen de oplossing, maar ook het probleem. Dat gaf conflict, in mijzelf, met God. Waarom treft ons dit? En toch was daar bovenuit, het vertrouwen. En steeds vaker begin ik een lezing of een cursus met mijn eigen verhaal. Zodat men begrijpt wat een achteloos de lucht in geslingerd woord teweeg kan brengen. Want iedere keer weer, schrik ik er van op. Snijdt het door mijn ziel. Terwijl taal zo mooi kan zijn. We kunnen zo veel beter.”

Zo heeft de Bond tegen vloeken een bus aangeschaft om met regelmaat het land aan te doen. Van te voren stemmen we af met de plaatselijke kerken. Uit voorzorg en voor de mogelijke nazorg. “Wat vindt u van vloeken?” is steevast de eerste straatvraag. De reacties zijn altijd uiteenlopend. Van herkenning en bijval tot en met nota bene rechtstandig uitgescholden worden. Maar dat laatste is echt een uitzondering. Want overwegend ontstaan er mooie gesprekken. Komt bij de mensen het vergeten geloof weer boven. Het is heel divers. Wilfried Verboom: “Een medewerker werd laatst binnen gevraagd voor een kop koffie. Heel sympathiek. Bleek het een huis van lichte zeden te zijn.” Maar elk van hen bleek de verwoestende kracht van woorden maar al te goed te kennen, daarmee nog weer eens onderstrepend hoe relevant het werk van de Bond tegen het vloeken vandaag de dag is.

De Bond tegen vloeken is een moderne organisatie met sterke eigentijdse programma’s. Voor de jeugd is er Klassetaal. Een programma voor scholen, voor in de klas. Over taal, van Mozes en de tafelen tot aan cyberpesten. Leraren worden getraind. En met Klassetaal bereikt de Bond zo’n 20.000 jongeren per jaar. Ook wordt er samengewerkt met organisaties als Stichting Wolf, met een focus op ‘ bewust online’. En de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. De Bond tegen vloeken staat graag samen sterker. TaalQuestie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven. Wat zijn de effecten van je woorden op je medewerkers? En hoe gebruik je taal ten goede? De programma’s kunnen geheel worden verzorgd. Maar het is ook mogelijk de pakketten aan te kopen.

Waar we altijd extra naar uitzien zijn de kerk-weken. Dan komen we de hele week, van dagelijkse programma’s tot en met de zondagochtenddienst. Een week van onderlinge verbondenheid. En dan gaat het niet alleen over vloeken en schelden, maar juist over de manier hoe we als gemeente met elkaar om mogen gaan. En een belangrijk aspect van het werk van de Bond is en blijft het toerusten van de eigen achterban. Als wij met elkaar weten hoe het kan, kunnen we het voorleven. Kunnen we het overbrengen en overdragen. Taalbewust zijn. Terug naar het weer signaleren. Want soms horen we het niet meer.

Wilfried Verboom: “Wat mij treft zo door de jaren heen is dat die boze buitenwereld nog niet zo boos blijkt te zijn. Er lijkt een nieuw respect te ontstaan voor het geloof, voor gelovigen, voor ons werk. Zelfs terug te zien in hoe de zorg in de wijk nu steeds vaker georganiseerd wordt, als de aloude diakonie. Maar van het grootste belang blijft hoe dan ook: Gods naam is heilig. Dus weet wat je zegt. Maar ook als je God niet kent. Weet wat je zegt. En tegen alle mensen die al wel in de genade van God leven zou ik willen zeggen: praat met elkaar alsof je verliefd bent. Zoals de Ene die jou zo lief heeft.

Naar verwachting verschijnt over een aantal maanden een documentaire, een volgen over jaren van Wilfried Verboom en het werk van de Bond tegen het vloeken.