Ziel

0
218
De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. Psalm 19:8a

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Psalm 62:2,3

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5:23,24

En verder: Deuteronomium 4:29, Psalm 16:10, Psalm 23:3a, Psalm 24:4,5, Psalm
42:2,3, Psalm 63:2, Psalm 103:1,2, Psalm 107:8,9, Spreuken 25:25, Matthéüs
10:28, Matthéüs 11:28-30, Hebreeen 4:12, Hebreeen 10:39.