#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Uw mening gevraagd!

Hier treft u alle enquêtes aan. U kunt bij iedere enquête één keer uw mening geven. De resultaten ziet u nadat u zelf aan een enquête hebt deelgenomen. Deelname is absoluut anoniem.

Klik hier als u uw standpunt wilt uitleggen!
009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Aantal reacties: 723
021-Ik weet zeker dat ik eeuwig leven heb! Aantal reacties: 1625
095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Aantal reacties: 705
018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Aantal reacties: 1179
127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Aantal reacties: 3388
003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Aantal reacties: 6121
143-Ik geloof dat de hel bestaat! Aantal reacties: 346
140-Mag een christen twijfelen? Aantal reacties: 355
141-Kan een christen carnaval vieren? Aantal reacties: 2059
140-Nederland zou haar Ambassade ook naar Jeruzalem moeten verplaatsen. Aantal reacties: 6424
139-Ik ben seksueel misbruikt! Aantal reacties: 10716
138-Wetten tegen godslastering dienen afgeschaft te worden! Aantal reacties: 717
137-Ik ben blij met het nieuwe kabinet! Aantal reacties: 543
136-Bent u een internetjunkie? Aantal reacties: 324
135-Ik steun de MeToo campagne! Aantal reacties: 606
134-Sport is de nieuwe religie! Aantal reacties: 681
133-Het bezoeken van prostituees dient strafbaar te zijn! Aantal reacties: 1295
132-Ik neem deel aan Facebook! Aantal reacties: 1074
131-De Amerikaanse ambassade hoort in Jeruzalem! Aantal reacties: 5239
130-Ik geloof dat er een opwekking komt in Nederland Aantal reacties: 952
129- Is de kerk het geestelijke Israël? Aantal reacties: 590
128-Is de NIP-test een goed idee? Aantal reacties: 1477
126-De boerka moet in Nederland verboden worden! Aantal reacties: 1820
125-Moeten (moslim)immigranten zich aanpassen aan ons land? Aantal reacties: 1239
124-Ik vloek wel eens! Aantal reacties: 1241
123-Ik ben tegen een tweestatenoplossing! Aantal reacties: 3679
121-Zou ons land voorrang moeten geven aan christelijke vluchtelingen? Aantal reacties: 6810
120-Mag een christen homeopathische middelen gebruiken? Aantal reacties: 3160
119-Gelooft u dat God door dromen tot ons spreekt? Aantal reacties: 1189
118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Aantal reacties: 1978
117-Ik geloof dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Aantal reacties: 7590
116-Wordt Trump een zegen of een ramp? Zegen = ja, ramp = nee Aantal reacties: 4682
115-Mag een homoseksuele dominee voorgaan? Aantal reacties: 1064
113-Mag een christen in de lotto spelen? Aantal reacties: 1134
112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Aantal reacties: 993
111-Ik vind het goed dat homoseksuele paren trouwen kunnen! Aantal reacties: 1636
110-Mag een christen meedoen aan Halloween? Aantal reacties: 744
109-Mag de mens zijn DNA veranderen? Aantal reacties: 685
108-Is vroegtijdige levensbeëindiging geoorloofd? Aantal reacties: 1980
107-Bent u somber over de toekomst? Aantal reacties: 3510
106-Ik geloof dat God ook in deze tijd mensen opwekt uit de dood! Aantal reacties: 1272
105-Ik vind de NBV een goed leesbare Bijbel! Aantal reacties: 841
103-Moet een christenvrouw zich decent kleden? Aantal reacties: 632
102-Mogen christenen organen afstaan? Aantal reacties: 740
101-Het is OK voor een christen om te roken! Aantal reacties: 1276
100-Abortus dient verboden te worden! Aantal reacties: 4164
099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Aantal reacties: 1452
098-Ik lees wel eens horoscopen! Aantal reacties: 2697
097-Bij ongeneeslijke ziekten is euthanasie toegestaan! Aantal reacties: 989
096-Is onrust in Europa gevolg ontkerkelijking? Aantal reacties: 526
094-Ik geniet van seks met mijn partner! Aantal reacties: 555
092-Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld! Aantal reacties: 627
091-Mag een christen zich laten cremeren? Aantal reacties: 714
090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Aantal reacties: 3818
089-Denkt u dat wij in Nederland te maken krijgen met IS aanvallen? Aantal reacties: 1281
088-Als iemand op straat wordt lastig gevallen, zal ik helpen. Aantal reacties: 652
087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Aantal reacties: 625
086-Ik ben in mijn jeugd seksueel misbruikt! Aantal reacties: 773
085-Mag een vrouw gezag hebben over een man? Aantal reacties: 484
080-Het is OK om grappen te maken over God! Aantal reacties: 546
079-Is paus Franciscus een valse profeet? Aantal reacties: 8738
078-Gelooft u dat Donald Trump een christen is? Aantal reacties: 545
077-Is Nederland toe aan een Nexit? Aantal reacties: 713
076-Brengt TTIP de wereldregering in zicht? Aantal reacties: 537
075-Is de islam per definitie gewelddadig? Aantal reacties: 8739
074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Aantal reacties: 792
072-Is het huidige christendom net zo gewelddadig als de islam? Aantal reacties: 573
071-Moet Nederland betalingen aan Palestijnse autoriteit korten? Aantal reacties: 620
070-Hebben christenen de opdracht de Joden het Evangelie te verkondigen? Aantal reacties: 2757
068-Bestaat satan? Aantal reacties: 2248
067-Moeten christenen Joods leven? Aantal reacties: 489
066-Ik ben tegen de boycot van Israël Aantal reacties: 649
065-Is het geoorloofd op zondag te werken? Aantal reacties: 730
064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Aantal reacties: 4179
063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Aantal reacties: 429
062-Is de Bijbel historisch betrouwbaar? Aantal reacties: 666
061-Ik leef een dynamisch geloofsleven (JA), mijn geloof is lauw (NEE aanklikken). Aantal reacties: 498
060-De Nederlandse regering moet de massamoord op de Armeniërs genocide noemen! Aantal reacties: 710
059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Aantal reacties: 698
058-Ik sta er achter om landelijk een evangelisatieblad te verspreiden! Aantal reacties: 850
057-Abortus zou in ons land verboden moeten worden! Aantal reacties: 679
056-De weg is moeizaam, toch ben ik blij met de Europese Unie. Aantal reacties: 628
055-Ik ben blij met de EO! Aantal reacties: 5850
054-Heeft de EURO een toekomst? Aantal reacties: 489
053-Is het luisteren naar popmuziek af te raden? Aantal reacties: 394
052-Is de PVV gevaarlijker dan de islam? Aantal reacties: 596
051-Ik weet dat God mijn gebeden hoort en naar Zijn wil verhoort! Aantal reacties: 668
050-Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch? Aantal reacties: 770
049-Moeten christenen actief betrokken zijn bij het ‘thuisbrengen’ van Joden? Aantal reacties: 1240
048-Ik ben vervuld met de Heilige Geest! Aantal reacties: 1881
047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Aantal reacties: 672
046-Ik geloof dat God genezingsdiensten gebruikt om mensen te genezen! Aantal reacties: 3672
045-Soms ‘spreekt’ God op een directe manier tot mij! Aantal reacties: 611
044-Zijn wij christenen van Nederland lauw geworden? Aantal reacties: 513
043-Ik geloof in een persoonlijke en liefdevolle God! Aantal reacties: 686
042-Moeten de PKN en de RK kerk samen gaan? Aantal reacties: 668
041-Mag Turkije lid worden van de EU? Aantal reacties: 719
040-Behoort de islam bij Nederland? Aantal reacties: 1350
039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Aantal reacties: 968
038- Jezus is de enige weg tot God! Aantal reacties: 2902
037-Ik geloof dat Jezus spoedig komt! Aantal reacties: 4282
036-Nederland moet meer doen voor de christenen in Nigeria! Aantal reacties: 666
035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Aantal reacties: 587
034-Is de doop in de Geest een tweede zegen die christenen ontvangen? Aantal reacties: 457
033-Heeft u wel eens overwogen een einde aan uw leven te maken? Aantal reacties: 614
032- Relativeren wij christenen Bijbelse waarheden teveel? Aantal reacties: 884
031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Aantal reacties: 466
030-Mag een christen scheiden? Aantal reacties: 2979
029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Aantal reacties: 658
028- Mogen ouders hun kinderen een tik geven om hen op te voeden? Aantal reacties: 899
027-Verdringt muziek Gods Woord? Aantal reacties: 651
026-Wordt in uw kerk een welvaartsevangelie gepredikt? Aantal reacties: 789
025-Ik weet dat God mij al mijn zonden vergeeft! Aantal reacties: 955
024-Is euthanasie is bij ernstige ongeneeslijke ziekte toegestaan? Aantal reacties: 3090
023-Een huwelijk is het verbond tussen een man en een vrouw! Aantal reacties: 2161
022-Predikanten die in de fout gaan mogen nooit meer voorgaan! Aantal reacties: 2472
020-Is porno kijken vreemd gaan? Aantal reacties: 1279
019-Deze vraag is alleen voor mannen: Ik kijk wel eens porno! Aantal reacties: 1162
017-Ik geef tienden (10% van mijn inkomen) voor het werk van de Heer! Aantal reacties: 1533
016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Aantal reacties: 1525
015- Mag een christen homoseksualiteit praktiseren? Aantal reacties: 5854
014-Zou u op Donald Trump stemmen? Aantal reacties: 5941
010-De Palestijnen moeten de Staat Israël erkennen. Aantal reacties: 3262
008-De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet zich blijvend uitspreken tegen antisemitisme. Aantal reacties: 2407
007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Aantal reacties: 1524
006-Ik ben gelukkig! Aantal reacties: 619
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten? Aantal reacties: 3614
004-Zo mogelijk ga ik 's zondags naar de kerk. Aantal reacties: 1998
002-Ik neem iedere dag tijd om de Bijbel te lezen en te bidden. Aantal reacties: 1024
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties? Aantal reacties: 2402