Steun Uitdaging banner
Enquête: 075-Is de islam per definitie gewelddadig? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Uw mening gevraagd!

Er is al gestemd van uw adres. Probleer het later opnieuw.
Hier treft u alle enquêtes aan. U kunt bij iedere enquête één keer uw mening geven. De resultaten ziet u nadat u zelf aan een enquête hebt deelgenomen. Deelname is absoluut anoniem.

Klik hier als u uw standpunt wilt uitleggen!
075-Is de islam per definitie gewelddadig? Aantal reacties: 17809
133-Het bezoeken van prostituees dient strafbaar te zijn! Aantal reacties: 8199
132-Ik neem deel aan Facebook! Aantal reacties: 5511
131-De Amerikaanse ambassade hoort in Jeruzalem! Aantal reacties: 6343
130-Ik geloof dat er een opwekking komt in Nederland Aantal reacties: 8260
129- Is de kerk het geestelijke Israël? Aantal reacties: 1051
128-Is de NIP-test een goed idee? Aantal reacties: 10341
127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Aantal reacties: 13626
126-De boerka moet in Nederland verboden worden! Aantal reacties: 2523
125-Moeten (moslim)immigranten zich aanpassen aan ons land? Aantal reacties: 1479
124-Ik vloek wel eens! Aantal reacties: 1982
123-Ik ben tegen een tweestatenoplossing! Aantal reacties: 6695
121-Zou ons land voorrang moeten geven aan christelijke vluchtelingen? Aantal reacties: 12799
120-Mag een christen homeopathische middelen gebruiken? Aantal reacties: 11240
119-Gelooft u dat God door dromen tot ons spreekt? Aantal reacties: 2991
118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Aantal reacties: 2236
117-Ik geloof dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Aantal reacties: 24965
116-Wordt Trump een zegen of een ramp? Zegen = ja, ramp = nee Aantal reacties: 11390
115-Mag een homoseksuele dominee voorgaan? Aantal reacties: 1734
113-Mag een christen in de lotto spelen? Aantal reacties: 1506
112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Aantal reacties: 1390
111-Ik vind het goed dat homoseksuele paren trouwen kunnen! Aantal reacties: 7831
110-Mag een christen meedoen aan Halloween? Aantal reacties: 1034
109-Mag de mens zijn DNA veranderen? Aantal reacties: 993
108-Is vroegtijdige levensbeëindiging geoorloofd? Aantal reacties: 8473
107-Bent u somber over de toekomst? Aantal reacties: 6307
106-Ik geloof dat God ook in deze tijd mensen opwekt uit de dood! Aantal reacties: 2239
105-Ik vind de NBV een goed leesbare Bijbel! Aantal reacties: 1659
103-Moet een christenvrouw zich decent kleden? Aantal reacties: 948
102-Mogen christenen organen afstaan? Aantal reacties: 1007
101-Het is OK voor een christen om te roken! Aantal reacties: 2824
100-Abortus dient verboden te worden! Aantal reacties: 10485
099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Aantal reacties: 3998
098-Ik lees wel eens horoscopen! Aantal reacties: 4087
097-Bij ongeneeslijke ziekten is euthanasie toegestaan! Aantal reacties: 4504
096-Is onrust in Europa gevolg ontkerkelijking? Aantal reacties: 1681
095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Aantal reacties: 1604
094-Ik geniet van seks met mijn partner! Aantal reacties: 949
092-Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld! Aantal reacties: 1054
091-Mag een christen zich laten cremeren? Aantal reacties: 1526
090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Aantal reacties: 4717
089-Denkt u dat wij in Nederland te maken krijgen met IS aanvallen? Aantal reacties: 4016
088-Als iemand op straat wordt lastig gevallen, zal ik helpen. Aantal reacties: 1713
087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Aantal reacties: 1298
086-Ik ben in mijn jeugd seksueel misbruikt! Aantal reacties: 1251
085-Mag een vrouw gezag hebben over een man? Aantal reacties: 686
080-Het is OK om grappen te maken over God! Aantal reacties: 1028
080-Is voetbal een surrogaat religie? Aantal reacties: 706
079-Is paus Franciscus een valse profeet? Aantal reacties: 2121
078-Gelooft u dat Donald Trump een christen is? Aantal reacties: 770
077-Is Nederland toe aan een Nexit? Aantal reacties: 1176
076-Brengt TTIP de wereldregering in zicht? Aantal reacties: 775
074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Aantal reacties: 1447
072-Is het huidige christendom net zo gewelddadig als de islam? Aantal reacties: 795
071-Moet Nederland betalingen aan Palestijnse autoriteit korten? Aantal reacties: 1135
070-Hebben christenen de opdracht de Joden het Evangelie te verkondigen? Aantal reacties: 7571
068-Bestaat satan? Aantal reacties: 5154
067-Moeten christenen Joods leven? Aantal reacties: 520
066-Ik ben tegen de boycot van Israël Aantal reacties: 1030
065-Is het geoorloofd op zondag te werken? Aantal reacties: 1711
064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Aantal reacties: 4840
063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Aantal reacties: 477
062-Is de Bijbel historisch betrouwbaar? Aantal reacties: 942
061-Ik leef een dynamisch geloofsleven (JA), mijn geloof is lauw (NEE aanklikken). Aantal reacties: 926
060-De Nederlandse regering moet de massamoord op de Armeniërs genocide noemen! Aantal reacties: 1220
059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Aantal reacties: 986
058-Ik sta er achter om landelijk een evangelisatieblad te verspreiden! Aantal reacties: 1233
057-Abortus zou in ons land verboden moeten worden! Aantal reacties: 1174
056-De weg is moeizaam, toch ben ik blij met de Europese Unie. Aantal reacties: 1249
055-Ik ben blij met de EO! Aantal reacties: 13958
054-Heeft de EURO een toekomst? Aantal reacties: 845
053-Is het luisteren naar popmuziek af te raden? Aantal reacties: 446
052-Is de PVV gevaarlijker dan de islam? Aantal reacties: 908
051-Ik weet dat God mijn gebeden hoort en naar Zijn wil verhoort! Aantal reacties: 996
050-Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch? Aantal reacties: 1120
049-Moeten christenen actief betrokken zijn bij het ‘thuisbrengen’ van Joden? Aantal reacties: 2745
048-Ik ben vervuld met de Heilige Geest! Aantal reacties: 7219
047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Aantal reacties: 885
046-Ik geloof dat God genezingsdiensten gebruikt om mensen te genezen! Aantal reacties: 6797
045-Soms ‘spreekt’ God op een directe manier tot mij! Aantal reacties: 863
044-Zijn wij christenen van Nederland lauw geworden? Aantal reacties: 696
043-Ik geloof in een persoonlijke en liefdevolle God! Aantal reacties: 868
042-Moeten de PKN en de RK kerk samen gaan? Aantal reacties: 898
041-Mag Turkije lid worden van de EU? Aantal reacties: 1223
040-Behoort de islam bij Nederland? Aantal reacties: 1794
039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Aantal reacties: 1585
038- Jezus is de enige weg tot God! Aantal reacties: 3742
037-Ik geloof dat Jezus spoedig komt! Aantal reacties: 10364
036-Nederland moet meer doen voor de christenen in Nigeria! Aantal reacties: 1034
035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Aantal reacties: 763
034-Is de doop in de Geest een tweede zegen die christenen ontvangen? Aantal reacties: 513
033-Heeft u wel eens overwogen een einde aan uw leven te maken? Aantal reacties: 972
032- Relativeren wij christenen Bijbelse waarheden teveel? Aantal reacties: 1384
031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Aantal reacties: 527
030-Mag een christen scheiden? Aantal reacties: 14821
029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Aantal reacties: 1164
028- Mogen ouders hun kinderen een tik geven om hen op te voeden? Aantal reacties: 1702
027-Verdringt muziek Gods Woord? Aantal reacties: 2743
026-Wordt in uw kerk een welvaartsevangelie gepredikt? Aantal reacties: 1503
025-Ik weet dat God mij al mijn zonden vergeeft! Aantal reacties: 1261
024-Is euthanasie is bij ernstige ongeneeslijke ziekte toegestaan? Aantal reacties: 5761
023-Een huwelijk is het verbond tussen een man en een vrouw! Aantal reacties: 2754
022-Predikanten die in de fout gaan mogen nooit meer voorgaan! Aantal reacties: 3814
021-Ik weet zeker dat ik eeuwig leven heb! Aantal reacties: 3003
020-Is porno kijken vreemd gaan? Aantal reacties: 1572
019-Deze vraag is alleen voor mannen: Ik kijk wel eens porno! Aantal reacties: 2878
018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Aantal reacties: 1431
017-Ik geef tienden (10% van mijn inkomen) voor het werk van de Heer! Aantal reacties: 3918
016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Aantal reacties: 1855
015- Mag een christen homoseksualiteit praktiseren? Aantal reacties: 12974
014-Zou u op Donald Trump stemmen? Aantal reacties: 11239
010-De Palestijnen moeten de Staat Israël erkennen. Aantal reacties: 5751
009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Aantal reacties: 757
008-De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet zich blijvend uitspreken tegen antisemitisme. Aantal reacties: 2867
007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Aantal reacties: 1816
006-Ik ben gelukkig! Aantal reacties: 666
005-Wordt onze westerse (christelijke) cultuur bedreigd door de vele immigranten? Aantal reacties: 11335
004-Zo mogelijk ga ik 's zondags naar de kerk. Aantal reacties: 4882
003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Aantal reacties: 16259
002-Ik neem iedere dag tijd om de Bijbel te lezen en te bidden. Aantal reacties: 2268
001-Is de islamitische leer mede schuldig aan de terreuracties? Aantal reacties: 6816