Weblinks bij de Kort Nieuws-items uit Uitdaging 445 (nov 2023)

   • Week van Gebed: 21-28 januari 2024
    Ook in 2024 is er weer een Week van Gebed voor eenheid van christenen. De week staat gepland voor 21 t/m 28 januari. En heeft het thema: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. De organisatie is in handen van Missie Nederland, de Raad van Kerken en SKIN. In Nederland – maar ook in de rest van de wereld – komen christenen bijeen om te bidden voor eenheid.
    > weekvangebed.nl

   • Bericht van Hoop
    Zending over Grenzen wil arme en soms hopeloze mensen in Oost-Europa laten weten dat ze geliefd zijn. Daarom is de organisatie op zoek naar mensen die een bemoedingingsbericht willen schrijven via de website berichtvanhoop.nl. De berichten worden samen met een voedselpakket aangeboden aan mensen in nood.
    > berichtvanhoop.nl

   • GlobalRize lanceert Search4Truth, een plat- form over wetenschap en geloof
    GlobalRize wil mensen die belang- stelling hebben voor wetenschap be- reiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in aanvulling op zijn eerde- re serie Andries en de wetenschappers. Bezoekers kunnen gratis meedoen aan de online cursus ‘Science and Faith’.
    > search4truth.eu

   • Speciale training voor hulpverleners Oekraïne
    Gezinnen en ouderen in Oekraïne heb- ben te maken met verdriet en verlies. Velen kampen met trauma’s. En vaak is ook de armoede verder toegenomen. Dat legt extra veel druk op de lokale medewerkers en gezinscoaches die voor Zending over Grenzen werken. Gelukkig konden zij via de Bible Society een specifieke training volgen op het gebied van traumazorg. Dat helpt hen om de broodnodige hulp en zorg te kunnen blijven bieden.
    > Lees hier meer

   • Op missiereis naar Italië
    Envision is onderdeel van CAMA Zending en zoekt jongeren die in de zomer van 2024 in Italië mee willen helpen bij het verzorgen van een geweldige zomerweek voor vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in armoede leven.
    > Lees meer

   • Kerken werken samen
    In diverse steden in Nederland werken kerken nauw samen rondom het thema evangelisatie. Een mooi voorbeeld is
    het Evangelisatie Overleg Apeldoorn. Afgevaardigden van zo’n 20 kerken (en van lokale werkgroepen) ontmoeten el- kaar regelmatig om te bespreken hoe ze hun evangelisatiewerk op elkaar kunnen afstemmen. In projecten als de Kerkproeverij en The God Story werken de kerken nauw samen.
    > Evangelisatie Overleg Apeldoorn

   • People International zoekt 9.332 zendelingen voor Centraal-Azië
    Hoezo 9.332 zendelingen? Pim van Arnhem van People International legt uit: “Zendingsorganisaties hanteren de vuistregel dat er één zendeling nodig is voor elke 50.000 onbereikte mensen. Dat betekent dat er voor de vele volken aan de zijderoute ongeveer 9.332 zendelingen nodig zijn. Natuurlijk weten we dat dit niet haalbaar is voor onze organisa- tie, maar elke zendeling telt. Met één nieuwe zendeling kan daar een stad ter grootte van de gemeente Houten worden bereikt. Wij willen christenen uitdagen om erover na te denken wat zij kunnen betekenen voor deze volken.”
    > Lees hier meer over op ChristelijkNieuws.nl

   • Nederlandse jongeren bezoeken REACH- conferentie in Engeland
    Een Nederlandse groep jongeren (16-30 jaar) hoopt in maart 2024 mee te doen aan de REACH Jonge- renconferentie van Ethnos360 in het Engelse Grimsby. Per nachtboot gaan ze erheen. Ze ontmoeten in Grimsby zendelingen, volgen workshops en nemen deel aan een simulatie van het zendingsveld. Meegaan kan trouwens nog, stuur een mailtje naar jongeren@ethnos360.nl

   • Nieuw boek met geloofslessen van Anne van der Bijl
    Anne van der Bijl was een man met lef. Wat zijn geheim was? “Als je God vreest, hoef je geen mensen meer te vrezen”, zei hij altijd. Daar gaat het over in het boek Strijdvaardig. Aan de hand van de levens van Bijbelse figuren leer je hoe je strijdvaardig kunt worden, dienstbaar aan God en mensen in een vijandige wereld.
    > Bestel dit boek via Gideon Boeken

   • Alpha Nederland wil 150 kerken coachen
    Speciaal voor kerken die al werken met Alpha, maar die nog meer prioriteit willen geven aan het delen van het geloof, heeft Alpha Nederland een ‘coachtraject’ ontwikkeld.In zes etappes gaan Alpha-teamleiders aan de slag met thema’s als ‘Bouwen aan een biddend team’ en ‘Ruimte maken voor Gods Geest’. Dat gebeurt deels in
    de online leeromgeving Alpha Academy. Met video’s, korte opdrachten en testjes. Daarnaast is er bij elke etappe ook een bijeenkomst met Alpha-coach Joost Klok of Dorine Sommer. Bij Alpha Nederland dromen ze van een kerk die groeit en bloeit: een kerk die Jezus zichtbaar maakt en daarmee haar omgeving dient.
    > Alpha Coachtraject

   • Bijbelvertaalwerk gaat nog sneller dan gedacht
    In het mei-nummer van Uitdaging (#444) berichten we nog dat 1.680 talen zonder actief Bijbelvertaalprogramma zaten. Dat waren de cijfers van medio 2022. Inmiddels blijkt dat er in het achter- liggende jaar al weer begonnen is met 412 nieuwe vertaalprojecten. Nog 1.268 talen zijn nu dus zonder vertaalprogramma. Als het vertaalwerk in dit tempo doorgaat, is er binnen enkele jaren geen taal meer zonder Bijbel of actief Bijbel- vertaalprogramma*.
    Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, vertelt: “We merken dat we meer en vaker kunnen samenwerken met lokale kerken en kerkplanters die de noodzaak van een Bijbel in hun eigen taal ervaren, ook in gesloten gebieden.”
    *Niet meegerekend: de ruim 1.000 talen waarvan vertalers hebben vastgesteld dat een Bijbelvertaling daar niet nodig is.
    > Lees hierover meer op Wycliffe.nl

   • Inspiratie voor advent: verwachtingsvol leven
    Het Evangelisch College biedt tijdens de adventsperiode een serie inspirerende overdenkingen aan rondom het thema ‘Verwachtingsvol leven’. In deze adventsserie laat Evert Leeflang (auteur en docent theologie) je ontdekken hoe de christelijke toekomstverwachting inspiratie biedt voor een verwachtingsvol leven. Je kunt je gratis aanmelden om tijdens advent elke zondag- ochtend een video-overdenking en bijbehorend verwerkingsmateriaal in je mailbox te ontvangen.
    > Website Evangelisch College

   • Cursus voor christenen met moslimachtergrond
    De cursus Kom, volg mij voor nieuwe gelovigen met een moslim-achtergrond, is nu in het Nederlands beschikbaar. De cursus helpt deelnemers om te groeien in het geloof, zonder daarbij het contact met hun familie te verliezen. Cursus-materiaal is te bestellen via Interserve.
    > Bestel

   • (F)Luister wil mensen leren luisteren naar God
    De nieuwe stichting (F)Luister Nederland wil mensen helpen om te luisteren naar Gods stem. Zoals ze zelf zeggen: ‘Een veilige oefen- en groeiplek zijn om samen te leren luisteren naar Zijn fluisteringen.’ Het team achter de stichting wil dit doen door het magazine (F)luister uit te brengen: een blad met Bijbelstudies, verhalen en getuigenissen. Ook verwachten ze boeken te publiceren, een online platform aan te bieden en trainingen en conferenties te organiseren.
    > (F)Luister Nederland

   • Anne Reitsma leidt Medair International
    Anne Reitsma is de nieuwe CEO van Medair. Als mission-kid werd ze zich al jong bewust van de ongelijkheid in de wereld. Reitsma werkt al jaren voor Medair en gaat nu dus leiding geven aan de internationale organisatie in Zwitserland.
    > Interview met Anne

  • Nieuwe directeur voor Logos Instituut
   Logos Instituut heeft een nieuwe directeur: Jan Willem Slager. Hij zal zijn functie combineren met zijn huidige parttime werk als docent Oude Testament bij het Evangelisch College.
   > Lees meer op logos.nl